sreda, 27. marec 2013

Kolokvij Pravo in jezik


Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije ter Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava, vabita na kolokvij z naslovom Pravo in jezik, ki bo v petek, 12. aprila 2013 na Pravni fakulteti v Mariboru. Zaradi krajevne bližine nemškemu govornemu področju bo dogodek tematsko in jezikovno osredotočen na nemški in angleški jezik.

Kolokvij je v prvi vrsti namenjen stalnim sodnim tolmačem in pravnim prevajalcem, prav tako pa tudi pravnikom in jezikoslovcem ter drugi zainteresirani javnosti. S kolokvijem želimo poglobiti razumevanje jezika v pravu in narediti filozofijo prava dostopnejšo, predvsem za nepravnike in vse, ki se ukvarjajo s pravnim prevajanjem in sodnim tolmačenjem.

Ker sodi kolokvij v sklop strokovnega izobraževanja in pridobivanja praktičnih izkušenj, kot to določa četrti odstavek 84. člena Zakona o sodiščih, prejmejo stalni sodni tolmači potrdilo o udeležbi, ki se priznava kot dokazilo za izobraževanje sodnih tolmačev.

Morebitna vprašanja lahko pošljete na info@sodni-tolmači.si ali na sodni.tolmaci@gmail.com. Na kolokvij se lahko  registrirate na naslovu https://www.1ka.si/a/24026.
Vabljeni!