četrtek, 05. april 2012

Študij na OP FF (EPP alert!)

Ne vem, katero obdobje je, ali so se vpisi na fakultete že zaključili ali ne, ampak ker je pred kratkim nastal ta zanimiv video o naši fakulteti in študiju na njej, želim še sama napisati nekaj besed o tem.


Filozofska fakulteta from ŠOUVIZIJA on Vimeo.

Filozofska fakulteta je ogromen organizem, ki združuje različne veje humanističnih in lingvističnih študijev, zato je temu primerno včasih tudi malo konfuzna oz. se kot študent lahko izgubljaš v iskanju pravih vrat za ureditev nekega obrazca ali česa podobnega, ampak domnevam, da je pri papirologiji tako tudi na drugih fakultetah. Vsebinsko gledano so programi FF zelo raznoliki, poleg tega pa lahko študentje v svojih individualnih programih pogosto združujejo predmete tako iz naše fakultete kot z drugih. Vsaj v teoriji je to ena od prednosti bolonjskega študija.

Ampak dovolj splošnih govoranc - največ lahko povem o študiju na Oddelku za prevajalstvo. Gre za razmeroma mlad oddelek, ki pa je v zadnjem času zelo aktiven in študentom poleg rednega študija na vseh treh stopnjah bolonjskeg študija ponuja tudi različne opcije izmenjav (krajših ali semestrskih v sklopu Erasmus sheme), pa tudi skupni študij s partnerskimi univerzami v tujini. Poleg tega so profesorji precej dejavni v okviru različnih dvo- ali več-stranskih partnerskih projektov doma in v tujini, tako da je velik poudarek tudi na raziskovalnem delu, ki ga na področju prevodoslovja kot specifične vede, doslej ni bilo prav veliko. Tu tiči tudi razlog, da je na Oddelku toliko mladih raziskovalcev, med njimi tudi avtorica tega bloga. Potem so tu še obštudijske dejavnosti, izleti v tujino, gostujoča predavanja zanimivih gostov (*o njih ste že brali!) ipd.

Ampak nazaj k samemu študiju. Na prevajalstvu so študentje razdeljeni v jezikovne skupine glede na prvi in drugi jezik (obvezno dva!). Prvostopenjski študij Medjezikovnega posredovanja poskrbi za splošne osnove medkulturnega delovanja (od slovnice, sociologije do literature in kulture), drugostopenjski študij Prevajanje pa je bolj usmerjen in skozi različne module študentom približuje posamezna področja prevajanja (politična, pravna, promocijska, literarna besedila, računalniško podprto prevajanje ipd.). Študij je torej zelo praktično naravnan (veliko sprotnega dela, ja, domačih nalog!) in poskuša študente opremiti s čim več relevantnega znanja, da jim ob vstopu na trg dela ne bi bilo prehudo zaplavati v resnih poklicnih vodah. K temu prispeva tudi obvezna praksa v partnerskih ustanovah.

Tudi drugostopenjski študij Tolmačenje je podobno praktično naravnan, ob nekaj splošnih predmetih, ki služijo kot uvajanje v sam poklic in nastopanje in nadgrajujejo jezikovno znanje, je največji poudarek ravno na praktičnih urah tolmačenja z različnimi izvajalci, ki imajo izkušnje na trgu ali pa domačih oz. tujih institucijah. Čeprav obstaja semestrski urnik, se od študentov pričakuje tudi malo fleksibilnosti, prav zaradi profesorjev, ki so dejavni tolmači, pa tudi zaradi tujih obiskov (glej zgoraj *). Zlasti pa se od študentov pričakuje velika mera zavzetosti in samostojnega dela tudi izven rednih ur s profesorji, ko sami vadijo, se medsebojno spodbujajo in ocenjujejo in tako nabirajo hudo potrebno kilometrino in sproščenost, ki sta potrebni za uspešno delo (in izpit na koncu študija, ki žal ne sodi med najlažje in najbolj prepustne ...). Ampak o tem, morda kdaj drugič. O tem kako fino je študirati v takšnem majhnem in intenzivnem študijskem programu (s čisto novimi tolmaškimi aparaturami!), pa ste slišali in videli že na posnetku! :)

Ni komentarjev:

Objavite komentar